Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13

Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân – thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 vừa có thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13. Cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ,

 Nơi công tác

Kết quả

 

Nam

Nữ

Số phiếu bầu

Tỷ lệ (%)

 

1

TS. BS CKII. Phạm Thu Xanh

1965

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế

11/11

100%

 

2

PGS. TS. Vũ Văn Tâm

1965

Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng

11/11

100%

 

3

PGS. TS. Bùi Văn Chiến

1968

Giám đốc Bệnh viện Trẻ em

11/11

100%

 

4

PGS.TS. Lê Minh Quang

1969

 Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

11/11

100%

 

5

BS CKII. Phạm Văn Dương

1964

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy

11/11

100%

 

6

BS CKII. Ngô Thị Thu Hà

1964

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

11/11

100%

 

7

BS CKII. Vũ Văn Vui

1967

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão

11/11

100%

 

8

BS CKII. Phan Xuân Trường

1959

Trưởng khoa B, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng

11/11

100%

 

9

TS. Nguyễn Thị Thu Huyền

1972

Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

10/11

90,9%

 

10

BS CKII. Trần Minh Cảnh

1966

Phó Giám đốc Bệnh viện Trẻ em

10/11

90,9%

 

11

BS CKI. Nguyễn Thị Hà Quế

1962

Nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng

10/11

90,9%

 

12

TS. Đinh Thế Hùng

1965

Trưởng khoa ngoại 10, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp

9/11

81,81%

 

13

Ths. BS CKII. Nguyễn Thị Thanh

1971

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng

9/11

81,81%

 

14

TS. BS. Nguyễn Bá Phước

1972

Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An

8/11

72,72%