Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Quận Hải An tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Sáng ngày 27/8, quận Hải An tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đ/c Nguyễn Văn Lịch – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, đ/c Trần Thị Kim Oanh- Phó Chủ tịch UBND quận, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận.


Sau 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quận Hải An đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về  quốc phòng, an ninh đảm bảo sâu rộng; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ được nâng cao. Các mục tiêu, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, an ninh được các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt; kinh tế có sự phát triển mạnh mẽ, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; khu vực phòng thủ được xây dựng toàn diện về tiềm lực chính trị, tinh thần, lực lượng và thế trận. Đặc biệt năm 2009, 2014, 2019 tổ chức an ninh cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến dấu của lực lượng vũ trang quận được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững mạnh; giữ vững môi trường ổn định để quận phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận những kết quả đạt được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận được UBND thành phố tặng Bằng khen trong 10 năm thực hiện Luật dân quân tự vệ và 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Lực lượng vũ trang quận 06 năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 04 năm được tặng cờ thi đua xuất sắc./.

T_T