Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố, ngày 22/8/2019, Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo các s, ban, ngành thành ph, các cơ quan được t chc theo ngành dc đóng trên đa bàn thành phy ban nhân dân các qun, huyn; lãnh đạo Phòng Pháp chế, cán b Pháp chế các s, ban, ngành; lãnh đạo Phòng Tư pháp và cán b, công chc thc hin công tác qun lý x lý vi phm hành chính thuc y ban nhân dân các qun, huyn; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an và cán b Tư pháp - H tch các xã, phường, th trn. Đồng chí Trần Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc và chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật Trung ương đã tập huấn chuyên sâu một số nội dung của xử phạt vi phạm hành chính, gồm: (1) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; (2) Những trường hợp không lập biên bản vi phạm hành chính; (3) Những trường hợp phải lập biên bản vi phạm hành chính; (4) Trình tự, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính; (5) Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; (6) Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu là dịp để trang bị thêm kiến thức về xử phạt vi phạm hành chính cho những người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố, góp phần hạn chế những sai sót trong quá trình thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Qua đó đưa công tác xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.