Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Chủ động ứng phó với bão số 4

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện ban hành Công điện số 07/CĐ-BCH PCTT&TKCN ngày 29/8/2019 về việc chủ động ứng phó với bão số 4.
Nội dung chi tiết Công điện số 07: TẠI ĐÂY.signed.pdf