Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Xã Hoa Động diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Ngày 29/8, xã Hoa Động tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

Nội dung cuộc diễn tập được chia làm hai phần: thực hành cơ chế và thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong phần thực hành cơ chế, xã tập trung thực hành các nội dung: Ban Chỉ huy quân sự xã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; Hội nghị Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp bất thường quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn độ; thông qua kế hoạch phòng không nhân dân; Hội nghị Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch phòng không nhân dân.


UBND xã họp triển khai kế hoạch phòng không nhân dân

Các hội nghị trong diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ”. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền xã đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền.Thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không và tổ chức cứu thương

Trong phần thực binh, trung đội dân quân cơ động xã thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không, tổ chức cứu thương và khắc phục hậu quả.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; vận dụng thuần thục nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền và các phòng, ban, đoàn thể trong trạng thái quốc phòng; trình độ, khả năng tham mưu của lực lượng quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng… Qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng kết đợt diễn tập, UBND đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập phòng thủ năm 2019./.

Phòng VH&TT