Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Chủ động phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019 


Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện nay các trà lúa đang sinh trưởng phát triển đồng đều. Diện tích lúa đã trỗ thoát đến nay là 10 ha. Diện tích lúa trỗ ước đến ngày 10/9 là 1.000 ha. Về tình hình sâu hại, sâu đục thân 2 chấm lứa 5 mật độ trưởng thành phổ biến 0,1 con/m2, cao 1 con/m2, cá biệt 01 ổ/m2; sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã bắt đầu vũ hóa và đẻ trứng; bệnh khô vằn, bạc lá đang phát sinh, phát triển trên các giống lúa nhiễm; chuột hại gia tăng.

Để đảm bảo năng suất lúa mùa sớm năm 2019 và hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của sâu đục thân 2 chấm gây ra, Ủy ban nhân dân huyện vừa có Công văn yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, bám sát đồng ruộng, tăng cường kiểm tra, xác định cụ thể đối tượng sinh vật gây hại để chủ động phòng, trừ, trước mắt cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa mà sớm; kết hợp với các ngành chức năng ở huyện tăng cường kiểm tra các cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện để hạn chế những loại thuốc không đảm bảo chất lượng, bảo vệ lợi ích của người sử dụng. UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các hộ nông dân những biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại từ nay đến cuối vụ đạt hiệu quả; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ động điều tiết nguồn nước, duy trì chế độ nước hợp lý để cây lúa trỗ bông, phơi màu và phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh.

UBND huyện cũng đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp bố trí thời gian về cơ sở được phân công phụ trách để chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các nội dung trên./.

(NT)