Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Huyện Tiên Lãng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm

 lại cán bộ lãnh đạo quản lý các trường học

Sáng ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý ngành giáo dục. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Vịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã công bố quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí hiệu trưởng trường Mầm non Vinh Quang, điều động 01 đồng chí, bổ nhiệm mới 02 và bổ nhiệm lại 15 cán bộ quản lý trường học.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ mới cho 19 đồng chí được nhận quyết định, Chủ tich UBND huyện Trần Đình Vịnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hà, nguyên hiệu trưởng trường Mầm non Vinh Quang được nhận quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và khẳng định: Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục đợt này có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí vừa nhận quyết định điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết và trách nhiệm của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp vào quá trình phát triển chung của huyện.

(VT)