Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Huyện ủy Cát Hải tổ chức hội nghị 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

           Sáng ngày 06/9/2019, Huyện ủy Cát Hải tổ chức hội nghị 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND huyện...
  

  
            Thực hiện lời dạy của Bác, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cát Hải luôn không ngừng khắc phục khó khăn, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm bảo vệ biển đảo, từng bước xây dựng quê hương theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
           Tháng 10 năm 1969, huyện Cát Hải đã phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ Tịch”. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện đảo đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu thực hiện Di chúc của Bác.
           Hiện nay, toàn huyện có 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (18 đảng bộ, 34 chi bộ); 116 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 2670 đảng viên. Chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng, chính trị được nâng cao. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được phát huy, thường xuyên chú trọng việc chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân tuyệt đại đa số đều tin tưởng vào Cương lĩnh, đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng, đồng thuận với sự quản lí, điều hành của các cấp chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh được UBND huyện chú trọng.
           Kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 20 năm trở lại đây đạt gần 13,58%/năm. Du lịch dịch vụ được đầu tư phát triển nhanh và đúng hướng, trở thành ngành kinh tế giữ vai trò chủ đạo của địa phương, từng bước khẳng định quần đảo Cát Bà đã trở thành một trung tâm du lịch sinh thái của cả nước và quốc tế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật, giao thông và đô thị được đầu tư tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia biển, đảo được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, xây dựng được thương hiệu an ninh du lịch Cát Bà có ấn tượng tốt với du khách; tạo môi trường ổn định, an toàn và thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.
  

           Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao nhận thức, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề học tập theo gương Bác hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả các lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân; tăng cường vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội....
            Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                                                                                             PVH