Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Huyện An Dương cơ bản hoàn thành

giải phóng mặt bằng Dự án giao thông đô thị Hải Phòng

Sau một thời gian kiên trì vận động, đến ngày 6-9-2019, 4 hộ dân cuối cùng ở xã Đặng Cương, huyện An Dương đã nhận tiền đền bù, tự tổ chức tháo dỡ công trình, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng cho Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng.Các hộ dân cuối cùng ở 2 xã Bắc Sơn và Đặng Cương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng cho Dự án Phát triển Giao thông đô thị Hải Phòng

Cụ thể: Hộ các ông Nguyễn Quốc Hùng, Lê Văn Nhuần, Lê Văn Thơi, bà Nguyễn Thị Hồng ở thôn Hòa Nhất đã tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, bàn giao tổng diện tích 1.277 m2 cho dự án. Như vậy, 100% số hộ dân ở xã Đặng Cương có diện tích đất ở bị thu hồi đã  nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng.
Các hộ: ông Lê Văn Nhuần, ông Nguyễn Quốc Hùng, thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho Dự án Phát triển Giao thông đô thị Hải Phòng.

Tại xã Bắc Sơn Trong 2 ngày mùng 6 và 7 tháng 9/2019, toàn xã có thêm 46 có diện tích đất ở thu hồi phục Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đây là những hộ cuối cùng của xã thời gian qua có đơn kiến nghị các cấp giải quyết một số quyền lợi về hỗ trợ thêm về cây cối, hoa màu, công trình, vật kiến trúc đã được các cơ quan chức năng giải quyết. UBND xã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương tổ chức chi trả tiền cho các hộ. Cũng cho đến thời điểm này các hộ dân ở Bắc Sơn thuộc diện được cấp đất tái định cư đã bắt thăm nhận đất tái định cư. Chỉ còn 2 hộ cuối cùng xã đang tiếp tục vận động để các hộ sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Như vậy, đến nay, xã Bắc Sơn đã có gần 100% số hộ có diện tích đất ở bị thu hồi đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và huyện An Dương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thi công Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng. 

Ngay sau khi có mặt bằng sạch, UBND huyện An Dương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công ngay dự án bảo đảm tiến độ đề ra./.

Ngày 09/9/2019

Th/h: Phan Ánh