Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Huyện Tiên Lãng tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 Sáng ngày 09/9, tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Tiên Lãng, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện các sở, ngành thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn. 

10 năm trước, huyện Tiên Lãng là địa phương có kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém và thiếu đồng bộ; tình hình phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,1 triệu đồng, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn… Trong 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn huyện, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia và thu được nhiều kết quả nổi bật.
Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt toàn diện, nhất là kết cấu hạ tầng về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, điện, nước, thông tin liên lạc, khám chữa bệnh, cảnh quan, môi trường nông thôn; kinh tế nông thôn phát triển khá với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, điều kiện sống được đảm bảo hơn, thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2018 tăng hơn 2,6 lần so với 2010. Đến nay huyện đã thực hiện được 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới bao gồm: Tiêu chí số 3 - Thủy lợi, tiêu chí số 4 - Điện, tiêu chí 6 - Sản xuất, tiêu chí số 8 - An ninh trật tự xã hội, tiêu chí số 9- Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Đến hết 30/6/2019, tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 17,45 tiêu chí, có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2019, có thêm 9 xã đạt 19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 22/22 xã đạt 100% kế hoạch. Huyện đã triển khai đào đắp trên 400 tuyến đường nội đồng với chiều dài đạt gần 300 km; trong 5 năm từ 2013-2018, toàn huyện đã tiếp nhận 79.896,7 tấn xi măng, thi công 678,5 km đường các loại; xây dựng trên 53 mô hình vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn, với diện tích trên 1090 ha. Tổng các nguồn vốn huy động tham gia thực hiện Chương trình sau 10 năm đạt 1.044.277 triệu đồng.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện tốt. Ước giảm tỷ lệ hộ nghèo 6 tháng đầu năm (theo chuẩn nghèo quốc gia) so với cuối năm 2018: tỷ lệ 1,87%, giảm 253 hộ, tương ứng 0,52%. An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị xã hội không ngừng được củng cố vững mạnh.Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Lãng thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã, vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tiếp tục triển khai xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của thành phố; duy trì tốt các tiêu chí đã đạt và huy động tối đa các nguồn lực của thành phố, huyện, xã và các nguồn lực khác để triển khai thực hiện có hiệu quả 04 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa hoàn thành. 

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng 62 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./. 

NT)