Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Sáng 10/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc với 220 đại biểu đại diện cho hơn 500.000 thanh niên thành phố. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện công tác Hội và phong trào thanh niên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra những mục tiêu, giải pháp cho công tác Hội và phong trào thanh niên Hải Phòng nhiệm kỳ 2019-2024.

Tới dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 493.000 thanh niên, chiếm 24,6% dân số. Nhiệm kỳ 2019 - 2024 đang mở ra cho thanh niên Hải Phòng nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi Hội LHTN Việt Nam thành phố cần nâng cao công tác đoàn kết tập hợp, định hướng cho thanh niên, tổ chức Hội các cấp, cũng như công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố phải thực sự đổi mới; kết hợp hài hoà lợi ích của thanh niên, của tổ chức Hội với xã hội. Các phong trào của thanh niên phải xuất phát từ nhu cầu đúng đắn của thanh niên và yêu cầu thực tiễn thành phố, vừa chăm lo cho thanh niên, vừa định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỷ 2019 - 2024 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố là “Thanh niên Hải Phòng tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”. Đồng thời đưa ra 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua. Hội đã chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn thanh niên các cấp luôn giữ vững vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp thanh niên, hội sinh viên, hội doanh nhân trẻ ngày càng lớn mạnh.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trao bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Hội LHTN Việt Nam thành phố

              Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, thành phố đang bước vào thời kỳ phát triển mới với tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị với nhiều mục tiêu quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và cac tầng lớp nhân dân phải nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao và khát vọng lớn. Trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên thành phố - một lực lượng xã hội đông đảo, đầy sức sống, giàu nghị lực, sáng tạo, giàu tiềm năng, luôn khát khao và ước mơ.

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của hội phải tiếp tục đổi  mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, đối với tổ chức xã hội rộng rãi như Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả csac chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố phải tiếp tục cùng Đoàn Thanh niên thành phố làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên của thành phố năng động, phát triển trong thời kỳ mới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tích cực đổi mới hơn nữa các phương thức, các cuộc vận động, các chương trình hoạt động của Hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của thành phố; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thanh niên phấn đấu. Chú trọng chắm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...


             Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thanh ủy Nguyễn Thị Nghĩa cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường lành mạnh để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố hoạt động ngày càng có hiệu quả, giúp thế hệ trẻ thành phố nỗ lực học tập, rèn luyện.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019. Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Hội LHTN Việt Nam thành phố bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên Hải Phòng tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”. Nhiều tập thể, cá nhận được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và UBND thành phố.


              Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố.

Trước đó, chiều 09/9, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên thành phố họp, hiệp thương cử 41 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành Đoàn tiếp tục được tín nhiều cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Thành Đoàn được cử làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố khóa X./.

Hồng Dương

Văn phòng Thành ủy