Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

Thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2019, Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng; vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử cho cán bộ làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện; công chức tư  pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các Báo cáo viên pháp luật của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp - hướng dẫn các kỹ năng sử dụng Phần mềm Hộ tịch dùng chung và đặc biệt là hướng dẫn thực hiện số hóa sổ hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố, từng bước kết nối hoàn thành Cơ sở dữ liệu hộ tịch theo hướng tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.


Qua hội nghị, các đại biểu đã tiếp thu được những nội dung cơ bản của công tác số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử, ý thức trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, hoàn thành nhiệm vụ mà Luật Hộ tịch đã đề ra, tiến tới hiện đại hóa công tác đăng ký quản lý hộ tịch, góp phần xây dựng, hoạch định và phát triển chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương./.