Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Sáng ngày 24/9, phường Nam Sơn tổ chức tiếp xúc kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (25/9/1994 - 25/9/2019). Đồng chí Phạm Văn Khanh- Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tới dự.

Tháng 8 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định 100 thành lập Quận Kiến An. Ngày 25/9/1994, phường Nam Sơn được thành lập từ 02 thôn Kha Lâm và Lệ Tảo thuộc xã Nam Hà cũ. Trong suốt 25 năm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường Nam Sơn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng phường ngày càng phát triển toàn diện. Các chỉ tiêu kinh tế hàng năm đều vượt kế hoạch từ 10- 15%. Từ một địa phương kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với tỷ trọng nông nghiệp chiếm trên 70% đến nay tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn dưới 18%. ổng thu ngân sách do tài chính và thuế phường đảm nhiệm năm sau cao hơn năm trước. VHXH đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp, các ngành và cộng đồng nhiệt tình hưởng ứng. Y tế phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thực hiện tốt.  Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Công tác xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thường xuyên quan tâm. Ngay từ năm 1994 phường không còn hộ đói, hộ nghèo đến năm 2018 còn 1,51%. 100% hộ gia đình thương binh, liệt sĩ không còn hộ nghèo. Phường đã xây và sửa 25 ngôi nhà tình nghĩa, xóa 100% nhà tranh, nhà tạm. Quốc phòng- an ninh được giũ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể và công tác cán bộ thường xuyên được quan tâm. MTTQ  và các đoàn thể đã phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp xã hội. Đội ngũ cán bộ phường từng bước được kiện toàn, nâng cao về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, phường Nam Sơn tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kinh tế; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo; làm tốt công tác y tế cộng đồng; thực hiện có hiệu quả công tác DSKHHGĐ & trẻ em; thường xuyên quan tâm thường xuyên đến các gia đình chính sách, người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc hoá học, người cô đơn không nơi nương tựa; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; từng bước kiện toàn bộ máy có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời phường Nam Sơn phát động thi đua rộng rãi trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường hướng tới đại hội Đảng các cấp năm 2020./.

Thúy Duân