Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
LĐLĐ huyện tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn 
sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Ngày 19/9/2019, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm quản lý số liệu công đoàn trực tuyến cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.
Tham gia tập huấn có 112 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. Tại các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được giảng viên là cán bộ chuyên trách LĐLĐ thành phố giới thiệu mục đích, yêu cầu và sự cần thiết trong việc triển khai chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới công tác quản lý đoàn viên công đoàn” bằng phần mềm thống nhất trên phạm vi cả nước, từ cấp Trung ương, đến cấp Tỉnh, cấp Huyện và CĐCS trực thuộc. Đây là phần mềm được tích hợp và hệ thống hóa tính năng, tác dụng quản lý thông tin của đoàn viên bằng mã số định danh do Tổng Liên đoàn cung cấp và phần mềm Quản lý số liệu công đoàn trực tuyến nhằm khắc phục những mặt hạn chế so với phương pháp quản lý trước đây.
Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các đồng chí cán bộ công đoàn nắm được cách sử dụng phần mềm trong công tác quản lý đoàn viên, ý thức trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc quản lý đoàn viên công đoàn, quản lý thông tin số liệu về tổ chức, hoạt động công đoàn. Thuần thục cách nhập dữ liệu phục vụ chế độ thông tin báo cáo, kịp thời, chính xác đảm bảo công tác chỉ đạo và triển khai các hoạt động công đoàn, cập nhật đầy đủ, chính xác số lượng đoàn viên nhằm thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi, chăm lo lợi ích cho đoàn viên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đức Dũng