Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Hội người cao tuổi huyện mở được hơn 300 lớp
tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe

Theo ông Cao Đức Hiếm, Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện, từ đầu năm đến nay, Hội người cao tuổi huyện mở thêm được 3 lớp tâm năng phục hồi sức khỏe trên địa bàn huyện. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn huyện đã mở được 300 lớp tâm năng dưỡng sinh thu hút hơn 1000 hội viên người cao tuổi tham gia.
Tại các lớp, học viên được tìm hiểu về sự ra đời của môn Trường Sinh học, hiệu quả ích lợi của môn khoa học chữa bệnh không dùng thuốc này, đồng thời được hướng dẫn chi tiết cách ngồi thiền,… tự trị bệnh cho mình và các thao tác giúp phụ bệnh cho người thân.
Nhiều học viên là người cao tuổi tỏ ra phấn khởi vì sau một thời gian kiên trì tập luyện, nhiều người bệnh nhẹ đã khỏi hẳn, người bệnh nặng đã có những chuyển biến tích cực, có chiều hướng ngày càng đỡ bệnh. Môn Trường Sinh học đã mở ra cho họ hướng tập luyện có hiệu quả, đẩy lui được bệnh tật và tạo điều kiện nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện nhà./.
Nguyễn Bình