Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Quận Dương Kinh tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa


Trong ba ngày 24, 26, 27 tháng 9 năm 2019, tại các phường Đa Phúc, Anh Dũng, Hải Thành, Bộ phận Tuyên truyền thuộc Cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội quận tổ chức tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 45, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên truyền thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa. Dự và trực tiếp truyền đạt tới hội nghị có ông Trịnh Văn Tụy – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.
Đ/c Trịnh Văn Tụy – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận
báo cáo tuyên truyền tại hội nghị

         Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phượng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,
Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở TNMT
 
báo cáo tuyên truyền tại hội nghịTại các buổi tuyên truyền, gần 400 đại biểu từ 6 phường trên địa bàn được thông tin, truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực trạng, tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, những giải pháp thay thế, giảm thiểu lượng rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường.

          (Bộ phận Hành chính – Tổng hợp Cơ quan Tham mưu giúp việc chung MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội quận)