Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Thông báo kèm theo: 508- ket qua phong van xet tuyen.signed.pdf