Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2020
Thông báo kèm theo: 508- ket qua phong van xet tuyen.signed.pdf