Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Huyện ủy An Dương

tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

9 tháng qua, huyện ủy An Dương bám sát chủ đề hành động năm 2019, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm – Thủy sản đạt 714,2 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách đạt 697,419 tỷ đồng, bằng 101,9% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện quản lý 256,9 tỷ đồng, đạt 75,56% so với kế hoạch, tăng 11,07% so với cùng kỳ;Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 2.960,3 tỷ đồng đạt 76,02% kế hoạch, tăng 14,19% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 764,7 tỷ đồng, đạt 76,7% kế hoạch, tăng 14,84% so cùng kỳ; Tổng thu ngân sách cân đối trên địa bàn đạt hơn 303,8 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán thành phố giao.

Huyện tập trung ưu tiên các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng 4 xã (An Hồng, Đồng Thái, Đặng Cương, Nam Sơn) đạt cơ bản xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng 24 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.Tại Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ huyện khóa 17 đ/c Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Huyện cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, gồm: Dự án tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải;  Dự án nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Tràng Duệ xã Lê Lợi, Quốc Tuấn; Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam Cầu Bính (giai đoạn 1). An ninh chính trị được giữ vững ổn định, quốc phòng được tăng cường vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ huyện coi trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sổng Nhân dân theo tư tưởng, đạờ đức, phong cách Hồ Chí Mình”;. Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị (khỏa 12) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, đảm bảo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, như: tiến độ triển khai đấu giá đất và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tái cơ cấu nông nghiệp chưa quyết liệt, đồng bộ; việc triển khai một số chủ trương, kết luận của UBND thành phố, của huyện tại một số ngành, địa phương còn chậm.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, 3 tháng cuối năm, Huyện An Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.Trong đó, tiếp tục đẩy manh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tiến độ triển khai các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng; tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025… ./.

Ngày 28/9/2019

Th/h: Phan Ánh