Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Huyện An Dương công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 30/9, đồng chí Lê Anh quân – Thành ủy viên,  Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy và của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ.

Theo các Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Tình - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban Dân vận huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Huyện ủy viên, Phó Ban thường trực Ban tổ chức huyện ủy được chỉ định tham gia Chi ủy viên, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; đồng chí Hoài Thị Hà Khuyên – Phó Chánh văn phòng huyện được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đồng chí Trần Văn Huyền – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được nghỉ việc, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.Các đ/c: Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Thị Bích Ngọc - Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định và chúc mừng các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ

Cũng theo các quyết định 24 đồng chí cán bộ được bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan quản lý nhà nước, làm lãnh đạo ở các trường học trên địa bàn với thời hạn là 5 năm, kể từ ngày 01/10/2019./.

Ngày 01/10/2019

Th/h: Phan Ánh