Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của huyện, từ nguồn kinh phí cải cách hành chính của Trung ương và địa phương, mới đây, huyện đã tiến hành bàn giao một số thiết bị như: máy tính, máy scan, camera, màn hình tra cứu thủ tục hành chính và một số thiết bị, nội thất văn phòng cho 17 xã, thị trấn, chỉ còn 12 xã chưa được trang bị màn hình để người dân tra cứu thủ tục hành chính. Như vậy, đến thời điểm này hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện đã được trang bị khá đầy đủ các máy móc, vật dụng văn phòng thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ở cấp cơ sở cũng như từng bước hiện đại hóa nền hành chính theo chủ trương của Chính phủ. Ngoài ra, thời gian tới, huyện cũng sẽ tăng cường tập huấn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức và hỗ trợ phần mềm để xây dựng mô hình “một cửa” điện tử đảm bảo tiến độ giải quyết các TTHC cho người dân, tổ chức giao dịch nhanh gọn và hiệu quả.

                                                                                         HY