Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

UBMTTQ VN huyện vừa triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 và phong trào phòng, chống rác thải nhựa. Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với việc quản lí rác thải vì môi trường nông thôn bền vững. Phát động các phong trào nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt nông thôn, chất thải nhựa và ni lông, hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Theo đó UBMTTQ VN huyện phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, cống rãnh đồng loạt vào sáng thứ 7 ngày 21/9/2019 tại 100% thôn làng trên địa bàn huyện.  Sáng chủ nhật ngày 22/9/2019, UB MTTQ VN huyện sẽ tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và phong trào phòng chống rác thải nhựa năm 2019 tại trường THCS Quang Trung.

                                                                          HY