Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019, UBND huyện chỉ đạo Hội Người cao tuổi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả các hoạt động nhân dịp này. Với chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 tiếp tục hướng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng xã hội về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần. Đồng thời, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống. Theo đó, các địa phương, đơn vị sẽ tập trung triển khai tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019” trên địa bàn huyện; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định; triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025; tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp…

                                                                                  HY