Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Trung tâm Thông tin – Tin học
Ngày 23/12/2010 tại Trung tâm thông tin – Tin học trực thuộc Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng, Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuyển Tổ Công đoàn Trung tâm Thông tin – Tin học thành công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Trung tâm Thông tin – Tin học.
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố. Đồng chí Nguyễn Đình Thuận – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Đồng chí Vũ Hữu Kháng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tin học.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng,
Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố  Nguyễn Văn Bình đã trao quyết định chuyển Tổ Công đoàn Trung tâm Thông tin – Tin học thành Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ quan Văn phòng cho Trung tâm. Ban chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 03 đồng chí:
1.    Đồng chí Phạm Văn Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm TTTH) - Chủ tịch Công đoàn
2.    Đồng chí Lê Tiến Trình (Phụ trách phòng HCQT&DV) -  Phó Chủ tịch Công đoàn
3.    Đồng chí Giang Thị Linh (Nhân viên phòng HCQT&DV) - Uỷ viên
Việc chuyển Công đoàn Trung tâm Thông tin – Tin học thành Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND  thành phố, đánh dấu sự  trưởng thành của Công đoàn  Trung tâm và góp phần phát triển hoạt động chung của Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố ./.