Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Hội Người cao tuổi huyện nhà hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10
và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2019

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi huyện nhà luôn nỗ lực cố gắng, bám sát nội dung chương trình công tác hội đề ra, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2019, các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn huyện đã phát triển được gần 17.000 hội viên, đạt 96,7% NCT trong toàn huyện. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Luật và Điều lệ Hội NCT được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc NCT được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm. Các cấp Hội NCT phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, thăm hỏi, tặng quà đối với NCT kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao …đã thu hút đông đảo hội viên tham gia luyện tập, góp phần dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Toàn huyện có 1.390 cán bộ, hội viên NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, công tác khuyến học, khuyến tài, hoà giải, tổ liên gia đoàn kết, tổ an ninh nhân dân… ở thôn, xã. NCT thực sự là tấm gương tiêu biểu, tích cực trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Hội Người cao tuổi xã, thị trấn phát động tết trồng cây, vận động hội viên tích cực tham gia trồng các loại cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây cảnh, Người cao tuổi tham gia trồng được 1.038 cây xanh các loại.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cùng con cháu hiến 12.527m2 đất canh tác làm đường ra đồng và đóng góp 756 triệu đồng cùng 7.920 ngày công xây dựng đường làng ngõ xóm và các công trình phúc lợi nông thôn.
Để tổ chức Hội Người cao tuổi phát triển mạnh hơn nữa, hiện nay các cấp Hội tiếp tục cùng cùng với ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về Luật Người cao tuổi và Quyết định 544 của Thủ tướng Chính phủ, chung tay để sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi và phát huy uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm của người cao tuổi được tốt hơn. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi được “sống vui – sống khỏe – sống hạnh phúc”, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, các cấp Hội và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện nhà phấn khởi với thành tích đạt được, bày tỏ niêm tin dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả về nhiều mặt của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp Người cao tuổi trên địa bàn huyện, để Hội Người cao tuổi trong huyện sẽ tiếp tục giành được thành tích hơn nữa trong những năm tới.
Thanh Mai