Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua
yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Ngày 16/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2379/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục về truyền thống và những đóng góp của Ngành Tư pháp Việt Nam trong 75 năm xây dựng, trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn 05 năm kể từ sau Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV. Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về Ngành; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Về nội dung các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, ngoài các hoạt động được tổ chức tại Trung ương, các cơ quan tư pháp ở địa phương cần tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất: Về công tác truyền thông

-    Tăng cường công tác truyền thông trên Cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp; về vai trò, vị trí của công tác tư pháp, phong trào thi đua, gương sáng tư pháp và các sự kiện nổi bật của công tác tư pháp địa phương trong năm 2020; tổ chức Tọa đàm về lịch sử, truyền thống của cơ quan, đơn vị và của Ngành Tư pháp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

              Thứ hai: Chỉnh trang trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp của các phòng làm việc, phòng họp và các hạng mục công trình khác; tu bổ, làm xanh, sạch, đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan của trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ ba: Hoạt động tri ân

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành đã nghỉ hưu; gia đình cán bộ, công chức trong Ngành có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do các đơn vị nhận phụng dưỡng.

Thứ tư: Hoạt động thể thao

                Tổ chức các giải kéo co, bóng đá, cầu lông, bóng bàn để chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

              Thứ năm: Hoạt động thi đua, khen thưởng

                Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi trong toàn Ngành, tập trung vào các nội dung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới lề lối làm việc, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện văn hóa công sở gắn với Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp... để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V.

                Căn cứ vào các yêu cầu, nội dung tại Kế hoạch, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số2379/QĐ-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ Tư pháp./.