Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Thông báo về việc chuyển đổi Công ty Luật TNHH MTV Gia Minh

thành Công ty Luật TNHH Gia Minh

Ngày 14/9/2019, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ký Thông báo số 1434/TB-STP về việc chuyển đổi Công ty Luật TNHH MTV Gia Minh thành Công ty Luật TNHH Gia Minh. Theo đó, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 02.07.0059/TP/ĐKHĐ đối với Công ty Luật TNHH Gia Minh (địa chỉ tại số 269 đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng, do ông Đỗ Đức Thịnh là người đại diện theo pháp luật, luật sư thành viên là bà Nguyễn Thị Hương) do chuyển đổi hình thức Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang hình thức Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Công ty Luật TNHH Gia Minh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Luật TNHH MTV Gia Minh.

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để phục vụ quản lý và liên hệ công tác.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 1434/TB-STP ngày 14/9/2019 của Sở Tư pháp và bản chụp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH Gia Minh./.