Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
HĐND xã Tân Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021 
tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)

Chiều ngày 04/10, HĐND xã Tân Phong khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm số chức danh do HĐND bầu, bầu bổ sung một số chức danh theo quy định.
Đến dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, đại biểu các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN xã, đại biểu HĐND xã khóa XX, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, đại biểu Ban giám hiệu 3 trường, Trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Nghị do chuyển vị trí công tác mới, nay giữ chức vụ Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Ngô Quốc Năm- UV Ban chấp hành Đảng bộ, ủy viên UBND- Trưởng Ban Công an xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND xã Tân Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ theo luật định./.
Bùi Thùy