Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Lãng giao ban công tác 9 tháng năm 2019

Sáng 3/10, tại Hội trường Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.

9 tháng năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở tích cực tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 4 Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã Khởi Nghĩa, Tiên Minh, Ban Chỉ huy quân sự huyện về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát. Giám sát chuyên đề đối với 5 chi bộ trường học về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát thường xuyên đối với 35 chi ủy chi bộ trực thuộc. Qua giám sát các cơ quan đã trực tiếp tham gia, góp ý những mặt làm làm tốt, chưa tốt để tổ chức Đảng được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế.


Về thi hành kỷ luật đảng viên, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 25 đảng viên do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; gây rối trật tự công cộng, quản lý kinh tế quỹ thôn, vi phạm pháp luật về đất đai. Hình thức kỷ luật bao gồm khiển trách 19 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên và khai trừ ra khỏi đảng 3 trường hợp.

Quý IV năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương./.

(Nguyễn Hải-ĐPT)