Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10 năm 2019 


Sáng 07/10, Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10 năm 2019. Tham dự buổi lễ có đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Ban của HĐND huyện và các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt dưới cờ, đồng chí Trần Đình Vịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin một số kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng quý IV năm 2019.9 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của huyện đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, hiện có 11/12 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ có một số chỉ tiêu nhỏ trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến không hoàn thành kế hoạch giao. Việc cơ cấu ngành nông nghiệp đang từng bước được triển khai, công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo quyết liệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả. Một số dự án giao thông quan trọng được khởi công, nhiều doanh nghiệp đề xuấttìm hiểu, lựa chọn Tiên Lãng để đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn huyện thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với mức hỗ trợ tăng nhiều so với năm trước được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi, có nhiều đổi mới đặc biệt là công tác trang trí tuyên truyền khu vực trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn và trên địa bàn dân cư nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Chỉ đạo quyết liệt công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện và việc hợp nhất, giải thể một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện với sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị. Công tác cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật công vụ tiếp tục được triển khai thực hiện.Các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8 (bất thường) và kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ) Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được chuẩn bị chu đáo. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, nhân dân đồng thuận, phấn khởi với sự phát triển của huyện nhà.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019, đồng chí Trần Đình Vịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông 2019; Hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới đồng thời hướng dẫn 9 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; triển khai đề án sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập; tiến hành phúc tra nguồn động viên, thực hiện công tác tuyển quân năm 2020; tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ, Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố; tập trung cao cho giải quyết đơn thư…./.

(NT)