Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Chiều ngày 08/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 3 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 3 dành cho công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Tô Hiệu cùng 192 học viên của 02 lớp.
Học viên của hai lớp là cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể và các cơ quan trên địa bàn thành phố. Nội dung học tập được thực hiện theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV; 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 với 3 phần: Kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng. Trong đó, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên có tổng thời lượng là 320 tiết, gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là 240 tiết, gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đối với hoạt động thực thi công vụ. Việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước không chỉ phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, chuẩn hóa cán bộ, nâng cao chất lượng công tác và nâng ngạch cho cán bộ, công chức trong Khối mà còn đáp ứng nhu cầu được thường xuyên trau dồi kỹ năng, nâng cao kiến thức về quản lý Nhà nước của cán bộ, đảng viên nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đồng chí đề nghị học viên sắp xếp thời gian, công việc ở cơ quan, tham gia đầy đủ các buổi học và nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu tài liệu, lĩnh hội kiến thức, tích cực tham gia trao đổi, phát biểu ý kiến, những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xử lý các vấn đề cụ thể. Các khoa, phòng chức năng nhà trường và giảng viên giảng dạy quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập./.
Nguyễn Minh