Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Sáng ngày 08/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Nội vụ Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 3 năm 2019. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ thành phố; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng và học viên của lớp.

Đại biểu dự khai giảng lớp học
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đợt 3 năm 2019 gồm 158 học viên, chia thành 02 lớp. Mục tiêu của Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời là một trong những căn cứ xem xét điều kiện bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu phát biểu khai giảng lớp học
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc quy chế học tập, sắp xếp kế hoạch công tác một cách hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ và đạt hiệu quả cao. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Sở Nội vụ trong tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thành phố giao.
Nguyễn Minh