Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Thông báo phân luồng giao thông đường Hoàng Văn Thụ và đường Đinh Tiên Hoàng và một số tuyến phố lân cận.
Toàn văn Thông báo 259/TB-SGTVT!