Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thông báo phân luồng giao thông đường Hoàng Văn Thụ và đường Đinh Tiên Hoàng và một số tuyến phố lân cận.
Toàn văn Thông báo 259/TB-SGTVT!