Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo ký kết biên bản hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực du lịch

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 7/10, tại Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng diễn ra Lễ công bố thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo và nhà trường.Theo đó, Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng và doanh nghiệp thống nhất ký biên bản hợp tác toàn diện, lâu dài trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực du lịch, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của các bên. Cụ thể, hai bên sẽ tiến hành hợp tác trong việc tiếp nhận sinh viên thực tập và bố trí việc làm, hỗ trợ chuyên gia đào tạo, tổ chức các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, quảng bá truyền thông, tuyển dụng, tuyển sinh.

Mục tiêu của việc hợp tác nhằm bổ sung các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên, giúp sinh viên có thể trang bị được các nội dung phù hợp với thực tiễn, sẵn sàng thực tập, làm việc đúng với chuyên ngành được đào tạo ngay sau khi tốt nghiệp, và có cơ hội được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp…

V.H.N