Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng năm 2019 (File đính kèm)