Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản;

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thanh lý 02 xe ô tô do Văn phòng Thành ủy quản lý;

- Xét đề nghị của Phòng Quản trị,

Văn phòng Thành ủy Hải Phòng thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Văn phòng Thành ủy Hải Phòng (Địa chỉ: Số 5 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

02 xe ô tô do Văn phòng Thành ủy Hải Phòng quản lý có hiện trạng, đặc điểm chi tiết như sau (bán riêng từng xe):

- 01 xe ô tô Toyota Crown 05 chỗ ngồi, màu đen, biển kiểm soát 16A - 2358, số khung: JZS1550133520, số máy: 0719246 do Nhật Bản sản xuất năm 1999, năm đưa vào sử dụng: 1999; Giá khởi điểm: 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

- 01 xe ô tô Toyota Landcruiser - GX 07 chỗ ngồi, màu ghi, biển kiểm soát 16A - 1588, số khung: J635084646, số máy: 1FZ0584527 do Việt Nam sản xuất năm 2003, năm đưa vào sử dụng: 2003; Giá khởi điểm: 195.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm của 02 tài sản nêu trên không bao gồm thuế VAT.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia phải đáp ứng tiêu chí các tiêu chí sau:

- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản công.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.

4. Hồ sơ đăng ký:

- Bản sao y hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá

- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá

- Phương án tổ chức đấu giá

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

- Văn phòng Thành ủy Hải Phòng sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/10 đến 17 giờ ngày 17/10/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Thành ủy Hải Phòng. Địa chỉ: Số 5 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng./.

Tệp đính kèm: tbvp_104.pdf