Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

 

          Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy, chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm của thành phố. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Kinh tế - xã hội quận duy trì được ổn định và tăng trưởng; một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ (giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17,09%; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 19,03%; giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 1,62%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tích cực (đạt 82,24% kế hoạch thành phố giao). Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và dịch trên con giống nuôi trồng thủy sản. Công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. Hoạt động thông tin, tuyên truyền được duy trì thực hiện, tạo không khí sôi nổi. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện kịp thời, mở rộng đối tượng được thụ hưởng và nâng cao giá trị các phần quà. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn quận tiếp tục được tăng cường. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức thành công Lễ giao nhận quân và Lễ ra quân huấn luyện Dân quận tự vệ năm 2019. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được đổi mới, tăng cường và triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của thành phố, chương trình công tác của Quận ủy và các quy định của pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Hoạt động của Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận dần đi vào ổn định; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tổ chức triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã nhấn mạnh một số nội dung sau: Đề nghị lãnh đạo quận cần tập trung khắc phục phương pháp chỉ đạo, điều hành; quyết liệt, quyết tâm cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… Xác định rõ ngành nào chịu trách nhiệm chính, ngành nào, địa phương nào còn yếu để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời. Về công tác cán bộ, cần có sự đoàn kết, thống nhất rất cao để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Mạnh Hiến; đồng thời đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu đạt thấp, còn tồn tại trong kiểm điểm kết quả 9 tháng đã chỉ ra, tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 mà Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 18/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 18, khóa II.

                                                        Văn phòng Quận ủy Dương Kinh