Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐOÀN RMIT AUSTRALIA THĂM LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

Sáng ngày 18/10/2019, đoàn Đại học RMIT Australia do bà Susan Barr, giám đốc Chương trình Đào tạo và Bồi dưỡng cao cấp của Đại học RMIT đến thăm, làm việc với chính quyền thành phố Hải Phòng. Đại diện cho chính quyền thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành phụ trách đối ngoại của thành phố, trân trọng tiếp đoàn và chia sẻ với đoàn về những thành công trong phát triển kinh tế và sự quan tâm của thành phố đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo nói chung và bồi dưỡng nguồn nhân lực nói riêng của thành phố.

Trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, nhận thấy các cơ hội và thách thức, nhất là về trình độ chuyên môn và năng lực sử dụng tiếng Anh của phần nhiều lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về ngoại ngữ dành cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2008 – 2015, thành phố đã triển khai Đề án 100 nhằm đào tạo nguồn cán bộ chất lượng của thành phố thông qua các chương trình đạo tạo thạc sĩ, tiến sĩ nhiều chuyên ngành ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc với đoàn, bà Susan Barr đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác của Đại học RMIT với các đối tác Việt Nam trong nhiều năm qua. Cụ thể, đó là hợp tác giữa RMIT với Trung ương trong triển khai Chương trình 165 cung cấp các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với đối tượng là các cán bộ, công chức, hợp tác giữa RMIT với một số bộ ngành, địa phương của Việt Nam, như với Bộ Tài chính, Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Cà Mau, và Hà Nội trong triển khai các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các chương trình được thiết kế riêng biệt đề phù hợp với đặc điểm, tính chất và nhu cầu của các bộ ngành, địa phương của Việt Nam.

Với tuổi đời hơn 100 năm và bề dài về kinh nghiệm đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Đại học RMIT đã và đang là đối tác giáo dục tin cậy của nhiều nước trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ,…Vì vậy, bà Susan Barr bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng hợp tác với thành phố Hải Phòng trong triển khai hợp tác trong tương lai những chương trình được thiết kế riêng biệt trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của thành phố, và có lời mời lãnh đạo thành phố Hải Phòng sang thăm, tìm hiểu về RMIT Australia vào một thời gian thích hợp trong tương lai.

Vào chiều cùng ngày, đoàn Đại học RMIT Australia cũng có buổi làm việc, trao đổi thông tin và tìm hiểu cơ hội hợp tác trong bồi dưỡng nguồn nhân lực công với Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng. Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, ông Đinh Hồng Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trân trọng cảm ơn đoàn dành thời gian thăm, làm việc tại Hải Phòng và có buổi thảo luận với nhiều thông tin hữu ích về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của thành phố.

Có thể nói, chuyến thăm, làm việc trong một ngày của đoàn Đại học RMIT Australia đạt hiệu quả khi khả năng và nhu cầu hợp tác được tìm hiểu, chia sẻ với thiện chí và mong muốn hợp tác giữa hai bên - Đại học RMIT Australia và thành phố Hải Phòng./.

Lê Thị Hạnh, Phòng Hợp tác Quốc tế