Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Thực hiện Nghị quyết 08 của BTV quận ủy Lê Chân về thực hiện Nghị quyết 05 và nghị quyết 32 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 của UBND quận Lê Chân. ủy ban nhân dân phường đã chủ động xây dựng kế hoạch số 14 ngày 21/3/2019 về giảm nghèo và phương án giảm nghèo năm 2019

Sáng ngày 22/10/2019, Phường Nghĩa Xá tổ chức khởi công xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết.

Dự khởi công có:

Ông Thiếu Tướng Lương Xuân Cải – Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành phố.

Ông Lê Văn Hà – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cựu chiến binh

Các ông bà lãnh đạo Phòng lao động thương binh xã hội, phòng Quản lý đô thị quận.

Bà Lê Thị Thanh Bình – phó chủ tịch HĐND phường

Ông Phạm Chí Thắng – phó chủ tịch UBND phường

Ông Pham Trung Bình – Chủ tịch UB MTTQ phường.

Ông Nguyễn Ngọc Ưu – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.

Các ông bà lãnh đạo các ban ngành đoàn thể phường, lãnh đạo tổ dân phố số 5

Gia đình bà Lê Thị Minh Tuyết - hộ nghèo của phường. Gia đình bà Tuyết có 01 nhân khẩu. Gia đình bà Tuyết đã thống nhất phương án xây mới căn nhà với diện tích 29 m;

Dự kiến Tổng kinh phí sửa chữa xây dựng nhà trên 160 triệu đồng. Trong đó Hiệp hội doanh nghiệp Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 150 Triệu đồng; Đảng ủy – HĐND- UBND- UBMTTQ phường Nghĩa Xá hỗ trợ 10 triệu đồng;

Thời gian xây mới nhà trong vòng 30 ngày.