Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Đề cương thực hiện Công văn số 123-CV/BTGQU ngày 17/10/2019 của Ban Tuyên Giáo Quận ủy Hồng Bàng về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và sự chỉ đạo của Đảng ủy phường đăng tải nội dung tuyền truyền.

24102019101552_decuong110namhoangvanthu. ngay 22-10.doc