Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Rà soát nguồn tuyển quân năm 2020 cần chính xác, đầy đủ, khách quan

              UBND quận Lê Chân vừa tổ chức họp rà soát nguồn tuyển quân nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.


              Đến thời điểm, ban chỉ huy quân sự quận đã tiến hành rà soát nguồn tuyển quân trên địa bàn các phường; bước đầu đã thống kê, phân loại cụ thể số lượng nguồn của từng phường. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, nhất là công tác phát lệnh, chất lượng công dân kém, chưa phân loại rõ đối tượng cần được hoãn…


              Sau khi nghe báo cáo và những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Phiệt – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: công tác tuyển quân năm 2020 cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các ngành, các đoàn thể để công tác rà soát, khám sơ tuyển, xuống lệnh hiệu quả, chất lượng. Đồng chí cũng yêu cầu công tác rà soát nguồn quân cần đảm bảo chính xác, đầy đủ, khách quan; rút kinh nghiệm trong công tác xuống lệnh, phúc tra ngồn của các phường trước khi xuống lênh; niêm yết công khai danh sách thanh niên trong diện tuyển chọn tại các phường và bảng tin của Tổ dân phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện để thanh niên có những thuận lợi trong công tác chính trị. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức khám sơ tuyển để đảm bảo về sức khỏe và chất lượng quân, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất cho công tác tuyển quân năm 2020.