Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
và Luật Tố cáo năm 2018

Sáng 24/10, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật Tố cáo năm 2018 cho gần 120 đại biểu là Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 15 phường, Hiệu trưởng và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 38 trường học thuộc quận.


Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Thị Hương Duyên - Quận ủy viên- Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, kết hợp nghiên cứu tài liệu, tiếp thu thông tin, kiến thức, trao đổi các tình huống cụ thể để nắm vững các quy định của luật; khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.


 Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo... Về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có những điểm mới về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập…


 Việc tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm chấn chỉnh những vi phạm khuyết điểm, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm; ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin trong Đảng và nhân dân; xây dựng Đảng, bộ máy chính quyền địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính.