Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Kỳ họp bất thường HĐND quận khóa XVIII

Sáng 25/10, HĐND quận Lê Chân khóa XVIII tổ chức kỳ họp bất thường, xem xét thông qua một số nội dung quan trọng về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Trung Kiên - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: Trong những tháng cuối năm, quận Lê Chân tiếp tục tập trung cao thực hiện chủ đề năm của quận và thành phố, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nhất là đối với thu ngân sách và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt Dự án Hồ Sen - Cầu Rào 2. Công tác đầu tư công được thực hiện trọng tâm trọng điểm đưa vào khai thác hiệu quả, tăng cường quản lý đất đai, nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân. Đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đánh giá cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND và UBND quận và đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân quận Lê Chân.


Tại kỳ họp, đại biểu HĐND quận Lê Chân thống nhất bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Văn Tân; bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả đồng chí Phạm Văn Tân – Phó bí thư Quận ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Lê Chân và đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân quận Lê Chân với tỷ lệ phiếu bầu cao.