Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Xã Tú Sơn ra mắt mô hình đảm bảo ANTT 
thông qua hệ thống camera an ninh

Nằm ở phía Đông Nam của huyện, xã Tú Sơn được huyện xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT. Vì vậy trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và cơ sở thôn đẩy mạnh tuyên truyền quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an xã Tú Sơn đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm đảm bảo ANTT địa bàn và chủ động xây dựng phong trào, phát động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.
Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; tình trạng trộm cắp xe máy, tài sản trong nhà dân diễn biến phức tạp, các đối tượng chủ yếu lưu động từ nơi khác đến; tình trạng thanh thiếu niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng… làm ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Xuất phát từ tình hình trên Công an xã đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy xã Tú Sơn ra Nghị quyết chỉ đạo UBND xã Tú Sơn xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Phối hợp đảm bảo ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống Camera an ninh” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; các ban, ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn góp phần giữ vững ANTT. 
Chiều 24/10, UBND xã Tú Sơn tổ chức hội nghị triển khai mô hình “phối hợp đảm bảo ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống Camera an ninh”. Mô hình được thành lập nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT; nâng cao nhận thức cho nhân dân về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; xây dựng mối liên kết trách nhiệm và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn với lực lượng Công an xã trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo thế liên hoàn chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo, quy chế, các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các hộ gia đình cũng đã ký kết giao ước thi đua tham gia xây dựng mô hình ‘‘Phối hợp đảm bảo ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống Camera an ninh”.
Thanh Mai