Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Chiều ngày 25/10/2019, HĐND huyện An Dương khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường). Đồng chí Lê Anh Quân, thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kỳ họp.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Kỳ họp lần này HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Lương Thế Quý - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hồng; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Nguyễn Trường Sơn do chuyển công tác. Kỳ họp bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; ủy viên UBND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.Các đ/c: Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh của HĐND, UBND huyện và các đồng chí chuyển công tác

 Kết quả, ông Lương Thế Quý - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Phạm Hải Nam - ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy được bầu giứ chức vụ Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; Ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Huyện ủy, Trưởng phòng Kinh tế -  Hạ tầng huyện được bầu làm Ủy viên UBND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt cao.

 Kỳ họp cũng biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Vũ Văn Quang – Viện trưởng VKSND huyện; Nguyễn Thanh Hiếu – Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện do chuyển công tác./.

Ngày 25/10/2019

Th/h: Phan Ánh