Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Sáng ngày 26/10/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 56a. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà – Phó Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ thành phố; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường và học viên của lớp học. 

Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên 56a gồm 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các quận, huyện của thành phố. Chương trình học tập của lớp thực hiện theo quy định khung chương trình của Bộ Nội vụ, gắn với một số chuyên đề, báo cáo thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại địa phương; hình thức học tập ngoài giờ hành chính. 


Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên tham dự khóa học. Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu cơ bản của khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ, quản lý hành chính; đồng thời góp phần nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và sự phát triển của thành phố. Đồng chí đề nghị mỗi học viên cần nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; giảng viên nhà trường và cán bộ quản lý lớp học phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý quá trình học tập đảm bảo quy chế học tập và các mục tiêu đề ra của khóa bồi dưỡng./.
Nguyễn Minh