Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Xem thêm