Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội khuyến học Quận Hồng Bàng; của Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN phường. Sáng ngày 29/9/2019 tại trường Mầm Non Trại Chuối, Hội khuyến học phường đã long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 11 ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/2008 - 02/10/2019.
Tại Lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường đã biểu dương giáo viên, học sinh có thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019.