Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
              Thực hiện chương trình công tác năm 2019; Kế hoạch số 188 của UBND quận về việc Bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2019-2022. Được sự nhất trí của Đảng ủy phường
Ngày 16/10/2019, UBND phường tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; Tổng kết công tác Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022.
Về dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Thủy- Trưởng phòng Tài Chính- kế hoạch, Thành viên UBND quận phụ trách phường; đại diện văn phòng UB quận;
Lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND phường; Đ/c Chủ tịch UBMTTQ VN phường; Các đồng chí Uỷ viên ban thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Đ/c PCT UBND phường;Trưởng các ngành, đoàn thể phường; Chủ tịch các hội; Hiệu trưởng các trường học; Tổ giám sát Bầu cử; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban CTMT 26 tổ dân phố Tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng;
Hội nghị đã được nghe: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và Báo cáo Tổng kết công tác Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019- 2022 của UBND phường. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị cũng đã trao quà chia tay các đồng chí thôi không làm Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2019; mời các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 -2022 ra mắt. Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường đã phát biểu giao nhiệm vụ cho các ngành Ủy ban, các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố với quyết tâm cao phấn đầu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2019./.