Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Chiều ngày 28/10/2019, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường bất thường để thực hiện kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo luật định.
Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố; đồng chí Phạm Tuyên Dương, Phó ban Pháp chế HĐND thành phố; đồng chí Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo; đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Nhưỡng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, ngành, cơ quan trực thuộc huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 37/39 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường có ý nghĩa hết sức quan trọng kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận ban hành nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, trên cơ sở nội dung của kỳ họp đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thể hiện sự thống nhất cao sáng suốt lựa chọn để bầu đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ vào chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng thời dân chủ thảo luận xây dựng nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết và nhất trí cao thông qua tờ trình, Nghị quyết về việc bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 92,3%. Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Chánh Văn phòng HĐND và UBND với số phiếu tín nhiệm 94,87%.
Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Bảo xin hứa sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tín nhiệm, sự kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân toàn huyện.
Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Vĩnh Bảo khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 nghị quyết về xác nhận chức danh Chủ tịch HĐND huyên, Ủy viên UBND huyện và Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.