Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật”
cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân

Thực hiện Kế hoch s 24/KH-UBND ngày 24/01/2019 ca UBND thành ph v công tác ph biến pháp lut, hòa gii cơ s, xây dng cp xã đạt chun tiếp cn pháp lut trên địa bàn thành ph Hi Phòng năm 2019; Kế hoạch số 1139/KH-STP ngày 25/7/2019 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 của Ngành Tư pháp; ngày 23/10/2019, Sở Tư pháp phối hợp với UBND quận thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Phạm Văn Tân - Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân đã đại diện cho lãnh đạo của 2 đơn vị trao, nhận sách.


Trong đời sống tinh thần của mỗi con người, sách đóng vai trò rất quan trọng. Sách là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và mở ra tương lai. Đọc sách chính là một trong những phương tiện đơn giản và hiệu quả nhất để nâng cao tri thức con người, nuôi dưỡng tâm hồn. Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 1 tháng nhưng đã được đông đảo người dân thành phố quan tâm, hưởng ứng. Với trên 21.000 đầu sách hiện có, Thư viện thực sự là một trong những địa chỉ  góp phần  nâng cao chất lượng văn hoá đọc, hướng tới phát triển quận Lê Chân nói riêng và của cả thành phố nói chung.


Hưởng ứng Tháng cao điểm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam từ 10/10 đến 10/11/2019; Với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, lan tỏa ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, Sở Tư pháp đã gửi tặng Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân hàng chục đầu sách pháp luật về: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự; Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật An ninh mạng, Luật Xử lý vi phạm hành chính…; Sách Hỏi- Đáp Luật Trẻ em, Hỏi - Đáp Bộ luật Hình sự, Hỏi- Đáp Luật Tố tụng Hành chính, Sổ tay Hòa giải viên và hàng nghìn Tờ gấp pháp luật thuộc các lĩnh vực về Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật Bảo vệ môi trường… Đây là những tài liệu pháp luật có nội dung thiết thực được đông đảo người dân quan tâm, tìm hiểu.


 Việc “Tặng sách pháp luật”của Sở Tư pháp là một trong nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật”, về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật và giữ gìn nét đẹp của văn hóa đọc trong đời sống xã hội./.